anti-inflationary


anti-inflationary
anti-inflationary adj ECON anti-inflationär

Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft . 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • anti-inflationary — adjective Intended to counteract or reverse inflation or its effects. A number of anti inflationary policies were discussed by the Fed …   Wiktionary

 • anti-inflationary — adj. Anti inflationary is used with these nouns: ↑strategy …   Collocations dictionary

 • anti-inflationary — /ˌænti ɪn fleɪʃ(ə)n(ə)ri/ adjective which tries to restrict inflation ● anti inflationary measures …   Dictionary of banking and finance

 • anti-inflationary — adj. * * * anti inflāˈtionary (↑inflationary) adj(1) • • • Main Entry: ↑anti …   Useful english dictionary

 • anti-inflationary — adj. * * * …   Universalium

 • anti-inflationary — an ti in•fla′tion•ar′y adj …   From formal English to slang

 • anti-inflationary — /ænti ɪnˈfleɪʃənəri/ (say antee in flayshuhnuhree), / ʃənri/ (say shuhnree) adjective of or relating to measures designed to combat or counteract inflation …   Australian English dictionary

 • anti-inflationary measure — /ˌænti ɪn fleɪʃ(ə)n(ə)ri ˌmeʒə/ noun a measure taken to reduce inflation …   Marketing dictionary in english

 • impetus to anti-inflationary budget policy trend — antiinfliacinės biudžeto politikos postūmio rodiklis statusas Aprobuotas sritis biudžetas apibrėžtis Ilgalaikės biudžeto politikos rodiklių skirtumas per biudžetinius metus, kuriuo rodoma, kiek mažėja visuminė paklausa dėl išlaidų mažinimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • steady anti-inflationary budget policy — ilgalaikė antiinfliacinė biudžeto politika statusas Aprobuotas sritis biudžetas apibrėžtis Biudžeto politika, kai nuosekliai (kiekvienais metais) biudžeto politikos priemonėmis vykdomas visuminės paklausos mažinimas laikotarpiu, prasidedančiu… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • partial anti-inflationary budget policy — trumpalaikė antiinfliacinė biudžeto politika statusas Aprobuotas sritis biudžetas apibrėžtis Biudžeto politika, kai vykdomas tam tikrų metų visuminės paklausos mažinimas laikotarpiu, prasidedančiu pirmais ekonominio ciklo lūžio metais, kuriais… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)